Feestcommissie

presented substantial-high quality custom formulating solutions because company’s creation custom writings service supporting people to access discounted customizable essay crafting products and services

De feestcommissie heeft tot taak om te zorgen voor de ontspanningsactiviteiten in plaats van bepaalde repetities of tijdens een deel van zo’n repetitie zoals:
eerste repetitie in het nieuwe jaar
de laatste repetitie voor Vastenavond
de laatste repetitie voor de vakantie
de Caeciliaviering
een eventuele andere feestelijke aangelegenheden.
Voor de bemensing van de feestcommissie wordt elk jaar een andere stemgroep aangewezen.